Obsługa klienta: tel.: 22 836 80 80, fax: 22 836 80 81, e-mail: ksiegarnia@wydawnictworemedium.pl

ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informator dla radnych, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast

Autor: Katarzyna Łukowska
ISBN: 978-83-64000-42-3
Ilość stron: 16
Ocena: Nie ma jeszcze oceny Email
Cena sprzedaży brutto: 2,21 zł
Cena podstawowa brutto: 2,21 zł
Cena sprzedaży netto: 2,10 zł
Kwota podatku: 0,11 zł
  • Opis publikacji
  • Opinie

Jednym z zadań własnych samorządów gminnych jest rozwiązywania problemów alkoholowych, dlatego radni, wójtowie, burmistrzowie oraz  prezydenci miast powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z tego zakresu ponieważ to oni ostatecznie decydują o tym jak te zadania są realizowane. Posiadając lepsze rozeznanie w zakresie realizowanych zadań, mogą też być ważnym wsparciem dla gminnych komisji i pełnomocników.  Publikacja omawia kompetencji i obowiązki gmin wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady finansowania gminnych programów oraz rolę i miejsce gminnej komisji. Podane zostały także przykłady zadań realizowanych w gminnych programach a także najczęściej  popełniane błędy oraz wydatki niezgodnych z ustawą.  Publikacja powinna trafić do każdego radnego i każdego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. To ważne narzędzie edukacyjne!

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Zaloguj się lub utwórz konto